Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА - НАДЛЕЖНОСТИ
Надлежност

Согласно Законот за судовите „Службен весник на РМ бр.36/95, 45/95 и 64/03“, Основниот суд Гевгелија како Основен суд одлучуваше во прв степен по предметите од судската надлежност предвидена во чл.30 и 32 од Законот за судовите за подрачјето на Општините Гевгелија и Валандово. По стапување во сила на новиот Закон за судовите „Службен весник на РМ бр.58 од 11.05.2006 година“, Основниот суд Гевгелија својата надлежност ја врши како суд со основна надлежност и е основан за подрачјата на Општините Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово, со судско одделение во Валандово.
ГАЛЕРИЈА НА ФОТОГРАФИИ
 
ОДЛУКИ НА ОСНОВНИОТ СУД ГЕВГЕЛИЈА
 
Искористете ја формата прикажана подулу за пребарување во базата на одлуки на Основниот Суд Гевгелија.
За подобро филтрирање на резултатите искористете ги и дополнителните полиња за категорија на документот и датум.
 
име или дел од името:
категорија и/или подкатегорија:
датум на донесување на одлуката:
од:   до: